طبیعت کنجد

طبیعت این روغن گرم و مرطوب است . روغن کنجد باعث تقویت عضلات می شود به همین دلیل در شکسته بندی از آن به عنوان فربه کننده بدن نام می برند . ماساژ مداوم با روغن کنجد استقامت بدن را به طرز باور نکردنی افزایش می دهد و توصیه می شود که افراد خودشان با دست بدن خود را با این روغن ماساژ دهند . روغن کنجد یکی از قابل دسترس ترین و موثر ترین روغن ها برای نرم کردن مفاصل بدن است.